Giải bài Luyện tập sgk toán 5 trang 64

  • 1 Đánh giá

Sau khi học xong bài phép chia số thập phân, thầy cô sẽ hướng dẫn các con làm bài luyện tập. Trong quá trình làm bài, chỗ nào các con chưa hiểu thì có thể phản hồi để được hướng dẫn giải bài chi tiết hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 64 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 67,2 : 7

b) 3,44 : 4

c) 42,7 : 7

d) 46,827 : 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 64 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 26,5 : 25

b) 12,24 : 20

Chú ý : Khi chia số thập phân cho số tự nhiên mà còn dư, ta có thể chia tiếp bằng cách: viết thêm chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 65 - sgk toán lớp 5

Có 8 bao gạo nặng 243,2 kg. Hỏi 12 bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 20 lượt xem
Chủ đề liên quan