Giải câu 2 bài Luyện tập Toán 5 trang 64

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 64 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 26,5 : 25

b) 12,24 : 20

Chú ý : Khi chia số thập phân cho số tự nhiên mà còn dư, ta có thể chia tiếp bằng cách: viết thêm chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia.

Bài làm:

a) 26,5 : 25

Giải câu 2 bài Luyện tập - Toán 5 trang 64

b) 12,24 : 20

Giải câu 2 bài Luyện tập - Toán 5 trang 64

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021