Giải câu 4 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 32 - sgk toán lớp 5

Năm nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết bố hơn con 30 tuổi.

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Giải câu 4 bài Luyện tập chung - Toán 5 trang 32

Bài giải:

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 - 1 = 3 (phần)

Số tuổi của con là:

30 : 3 = 10 (tuổi)

Số tuổi của bố là:

10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: Bố 40 tuối

Con 10 tuổi.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021