Giải câu 1 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 31

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 31 - sgk toán lớp 5

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

, $\frac{18}{35}$, $\frac{31}{35}$, $\frac{28}{35}$

, $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{1}{12}$

Bài làm:

Ta sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

Lưu ý: Những phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

a), $\frac{18}{35}$, $\frac{31}{35}$, $\frac{28}{35}$

=>, $\frac{28}{35}$, $\frac{31}{35}$, $\frac{32}{35}$

b) , $\frac{3}{4}=\frac{9}{12}$, $\frac{5}{6}=\frac{10}{12}$, $\frac{1}{12}$=

=> , $ \frac{8}{12}$, $\frac{9}{12}$, $\frac{10}{12}$

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021