Giải câu 3 bài Luyện tập Toán 5 trang 24, 25

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 24 - sgk toán lớp 5

Hình bên tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông CEMN. Tính diện tích hình đó.

Giải câu 3 bài: Luyện tập - Toán 5 trang 24, 25

Bài làm:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

6 x 14 = 84 (m2)

Diện tích hình vuông CEMN là:

7 x 7 = 49 (m2)

Diện tích của mảnh đất là:

84 + 49 = 133 (m2)

Đáp số: 133 m2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021