Giải bài luyện tập sgk toán 5 trang 28

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập lại các dạng toán liên quan đến bảng đơn vị đo diện tích. Với dạng toán này, thầy cô nhận thấy, các con còn nhẫm lẫn trong việc đổi khá nhiều. Vì vậy hãy xem thầy cô hướng dẫn giải để làm bài tốt hơn nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 28 - sgk toán lớp 5

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

6m2 35dm2; 8m2 27dm2; 16m2 9dm2; 26dm2.

Mẫu:

b) Viết các số sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông:

4dm2 65cm2; 95cm2; 102dm2 8cm2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 28 - sgk toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

3cm2 5mm2 = ... mm2

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 35 B. 305 C. 350 D. 3500

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 28 - sgk toán lớp 5

So sánh < > =:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 28 - sgk toán lớp 5

Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đỏ có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021