Giải bài Nhân một số thập phân với một số tự nhiên sgk toán 5 trang 55

  • 1 Đánh giá

Các con đã được học phép nhân các số với nhau. Nhưng phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên thì hôm nay các con mới được học. Cùng tìm hiểu ví dụ và cách làm bài mà thầy cô hướng dẫn. Nó sẽ giúp các con làm bài nhanh hơn và chính xác hơn.

A. Lý thuyết

Ví dụ: Tính 1,5 x 4 = ?

Ta đặt tính như sau:

Giải bài Nhân một số thập phân với một số tự nhiên - sgk toán 5 trang 55

  • Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên
  • Phần thập phân của số 0,46 có hai chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái

* Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

  • Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.
  • Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 56 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 2,5 x 7; b) 4,18 x 5;

c) 0,256 x 8; d) 6,8 x 15

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 56 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải câu 2 bài Nhân một số thập phân với một số tự nhiên - Toán 5 trang 56

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 56 - sgk toán lớp 5

Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021