Giải câu 3 bài Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Toán 5 trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 56 - sgk toán lớp 5

Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

1 giờ: 42,6km

4 giờ: ? km

Bài giải:

4 giờ ô tô chạy được số km là:

42,6 x 4 = 170,4 (km)

Đáp số: 170,4 km

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021