Giải bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 176 (phần 2)

  • 1 Đánh giá

Để ôn tập toàn bộ kiến thức về các phép tính của số thập phân, phần hình học, số đo thời gian,... KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 176 sgk toán lớp 5

Tính

a) ;

b) ;

c) 3,75 x 4,1 + 2,43 x 4,1 ;

d) 3,42 : 0,57 x 8,4 - 6,8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 177 sgk toán lớp 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 177 sgk toán lớp 5

Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5m, chiều rộng 19,2m. Nếu bể chứa 414,72m3 nước thì mực nước trong bể lên tới chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 177 sgk toán lớp 5

Một con thuyền đi với vận tốc 7,2km/giờ khi nước lặng, vận tốc của dòng nước là 1,6km/giờ.

a) Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như khi xuôi dòng trong 3,5 giờ ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 177 sgk toán lớp 5

Tìm x:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021