Giải câu 3 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 145

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 145 sgk toán lớp 5

Một con ngựa chạy đua trên quãng đường 15km hết 20 phút. Tính vận tốc của con ngựa đó với đơn vị đo là m/phút.

Bài làm:

Ta thấy đơn vị của vận tốc là m/phút. Nên ta cần đổi đơn vị của quãng đường từ ki-lô-mét sang mét.

Bài giải

Đổi: 15km = 15 x 1000 m = 15000m.

Vậy vận tốc chạy của con ngựa là:

v = s : t = 15000 : 20 = 750 (m/phút).

Đáp số: 750 m/phút.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021