Giải câu 1 bài: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng Toán 5 trang 23

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 23 - sgk toán lớp 5

Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:

Giải câu 1 bài: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng - Toán 5 trang 23

Bài làm:

Giải câu 1 bài: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng - Toán 5 trang 23

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021