Giải câu 2 trang 18 toán 5 Bài ôn tập về giải toán

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 18 - sgk Toán lớp 5

Số lít nước mắm loại I nhiều hơn số lít nước mắm loại II là 12l. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại I gấp 3 lần số lít nước mắm loại II?

Bài làm:

Ta có sơ đồ:

Giải bài ôn tập về giải toán - sgk Toán 5 trang 17, 18

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm loại 2 là:

(12 : 2) x 1 = 6 ( lít)

Số lít nước mắm loại 1 là:

6 x 3 = 18 (lít)

Đáp số: Nước mắm loại 1: 6 lít

Nước mắm loại 2: 18 lít

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021