Giải bài : Trừ số đo thời gian sgk Toán 5 trang 132

  • 1 Đánh giá

Phép trừ số đo thời gian cũng tương tự với phép cộng ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây, bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Ví dụ 1:

Một ô tô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút và đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Hỏi ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian ?

Ta phải thực hiện phép trừ: 15 giờ 55 phút - 13 giờ 10 phút = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Giải bài : Trừ số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 132

Vậy 15 giờ 55 phút - 13 giờ 10 phút = 2 giờ 45 phút.

Ví dụ 2:

Trên cùng một đoạn đường, Hòa chạy hết 3 phút 20 giây. Bình chạy hết 2 phút 45 giây. Hỏi Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây ?

Giải bài : Trừ số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 132

Vậy: 3 phút 20 giây - 2 phút 45 giây = 0 phút 35 giây.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 133 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 23 phút 25 giây - 15 phút 12 giây;

b) 54 phút 21 giây - 21 phút 34 giây;

c) 22 giờ 15 phút - 12 giờ 35 phút;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 133 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 23 ngày 12 giờ - 3 ngày 8 giờ;

b) 14 ngày 15 giờ - 3 ngày 17 giờ;

c) 13 năm 2 tháng - 8 năm 6 tháng;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trag 133 sgk toán lớp 5

Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi nếu không kể thời gian nghỉ ngơi, người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021