Giải câu 3 bài : Cộng số đo thời gian sgk Toán 5 trang 133

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 133 sgk toán lớp 5

Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi nếu không kể thời gian nghỉ ngơi, người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian ?

Bài làm:

Người đó đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Nên thời gian đi từ A đến B là hiệu của 8 giờ 30 phút và 6 giờ 45 phút.

8 giờ 30 phút - 6 giờ 45 phút = ?

Ta thực hiện ra nháp:

Giải bài : Trừ số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 132

Lời giải:

  • Thời gian người đó đi quãng đường AB là

8 giờ 30 phút - 6 giờ 45 phút = 1 giờ 45 phút

  • Thời gian người đó đi quãng đường AB (không kể thời gian nghỉ) là:

1 giờ 45 phút - 15 phút = 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút .

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021