Giải câu 2 bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 22

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 22 - sgk toán lớp 5

Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Giải câu 2 bài luyện tập chung - sgk toán 5 trang 22

Bài giải:

Theo bài toán thì chiều dài gấp đôi chiều rộng và hơn chiều rộng 15 m => chiều rộng = 15 m

Chiều dài của hình chữ nhật là:

15 x 2 = 30 (m)

Chu vi của hình chữ nhật là:

( 30 + 15) x 2 = 90 ( m)

Đáp án: 90 m

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021