Giải câu 4 bài luyện tập sgk toán 5 trang 70

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 70 sgk toán lớp 5

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Bài làm:

Diện tích hình vuông (hình chữ nhật) là:

25 x 25 = 625 (m2 )

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

625 : 12,5 = 50 (m)

Chu vi thửa ruộng đó là:

(50 + 12,5) x 2 = 125 (m)

Đáp số: 125m

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021