Giải câu 2 bài: Thể tích hình lập phương sgk Toán 5 trang 122

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 122 sgk toán lớp 5

Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 15kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài làm:

Do mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 15kg nên ta cần tính thể tích của hình lập phương theo đơn vị đề-xi-mét.

Độ dài cạnh của khối kim loại đó là: 0,75m = 7,5dm.

  • Thể tích của khối kim loại đó là:

7,5 x 7,5 x 7,5 = 421,875 (dm3)

  • Do mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 15kg nên khối kim loại đó cân nặng:

15 x 421,875 = 6328,125(kg)

Đáp số: 6328,125kg.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021