Giải bài : Diện tích hình thang sgk Toán 5 trang 93

  • 1 Đánh giá

Bài trước chúng ta đã được học hình thang là hình có một cặp cạnh đối diện song song. Như vậy, diện tích hình thang được tính như thế nào ? Để biết điều đó, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Giải bài : Diện tích hình thang - sgk Toán 5 trang 93

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

(S là diện tích; a, b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 93 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình thang biết :

a)Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao là 5 cm.

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m va 6,6m; chiều cao là 10,5 m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 94 sgk toán lớp 5

Tính diện tích mỗi hình thang sau:

Giải bài : Diện tích hình thang - sgk Toán 5 trang 93

Giải bài : Diện tích hình thang - sgk Toán 5 trang 93

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 94 sgk toán lớp 5

Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021