Giải câu 2 bài : Diện tích hình thang sgk Toán 5 trang 94

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 94 sgk toán lớp 5

Tính diện tích mỗi hình thang sau:

Giải bài : Diện tích hình thang - sgk Toán 5 trang 93

Giải bài : Diện tích hình thang - sgk Toán 5 trang 93

Bài làm:

a) Nhìn vào hình vẽ ta thấy, hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a = 9cm , b = 4cm và chiều cao h = là 5cm.

Vậy diện tích hình thang là :

cm2

Đáp số : 32,5cm2

b) Nhìn vào hình vẽ ta thấy, hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a = 7cm , b = 3cm và chiều cao h là 4cm.

Vậy diện tích hình thang là :

cm2

Đáp số : 20cm2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021