Giải câu 2 bài Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Toán 5 trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 56 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải câu 2 bài Nhân một số thập phân với một số tự nhiên - Toán 5 trang 56

Bài làm:

Giải câu 2 bài Nhân một số thập phân với một số tự nhiên - Toán 5 trang 56

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021