Giải câu 5 trang 16 toán 5 Bài luyện tập chung (tiếp)

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 16 - sgk Toán lớp 5

Biết quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki - lô - mét?

Giải câu 5 trang 16 toán 5 - Bài luyện tập chung (tiếp)

Bài làm:

quãng đường dài 12km, vậy $\frac{1}{10}$ quãng đường dài:

12 : = $\frac{12\times 10}{3}$ = 4 (km)

Vậy đoạn đường AB dài số km là:

4 x 10 = 40 (km)

Đáp số: 14 km

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021