Giải bài: Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 124

  • 1 Đánh giá

Để củng cố lại về cách tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây, bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 124 sgk toán lớp 5

Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:

  • 10% của 120 là 12
  • 5% của 120 là 6

Vậy 15% của 120 là 18.

a) Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn DUng:

  • ....% của 240 là...
  • ...% của 240 là...
  • ...% của 240 là...

Vậy 17,5% của 240 là...

b) Hãy tính 35% của 520 và nêu cách tính.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 124 sgk toán lớp 5

Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ).

Giải bài: Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 124

a) Tính thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé ?

b) Tính thể tích của hình lập phương lớn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 125 sgk toán lớp 5

Bạn Hạnh xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên, Hỏi:

Giải bài: Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 124

a) Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

b) Nếu sơn các mặt ngoài của hình bên thì diện tích cần sơn bằng bao nhiêu xăng -ti-mét vuông ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021