Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 162

  • 1 Đánh giá

Để củng cố toàn bộ kiến thức về phép nhân của: số thập phân, phân số, các tính chất của phép nhân,... KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 162 sgk toán lớp 5

Chuyển thành phép nhân rồi tính:

a) 6,75kg + 6,75kg + 6,75kg ;

b) 7,14m2 + 7,14m2 + 7,14m2 x 3 ;

c) 9,26dm3 x 9 + 9,26dm3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 162 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 3,125 + 2,075 x 2 ;

b) (3,125 + 2,075) x 2 ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 162 sgk toán lớp 5

Cuối năm 2000 số dân của nước ta là 77 515 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,3 % thì đến hết năm 2001 số dân của nước ta là bao nhiêu người ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 162 sgk toán lớp 5

Một thuyền máy đi xuôi dòng từ A đến B. Vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 22,6km/giờ và vận tốc dòng nước là 2,2km/giờ. Sau 1 giờ 15 phút thì thuyền máy đến bến B. Tính độ dài quãng sông AB.

Hướng dẫn: Vận tốc của thuyền máy khi xuôi dòng bằng tổng vận tốc của thuyền máy khi nước lặng và vận tốc dòng nước.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021