Giải câu 2 bài : Ôn tập về biểu đồ sgk Toán 5 trang 174

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 174 sgk toán lớp 5

a) Hãy bổ sung vào các ô còn bỏ trống trong bảng dưới đây:

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

Giải bài : Ôn tập về biểu đồ - sgk Toán 5 trang 173

b) Dựa vào bảng trên hãy vẽ tiếp các cột còn thiếu trong biểu đồ dưới đây:

Giải bài : Ôn tập về biểu đồ - sgk Toán 5 trang 173

Bài làm:

a) KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

Giải bài : Ôn tập về biểu đồ - sgk Toán 5 trang 173

b)

Giải bài : Ôn tập về biểu đồ - sgk Toán 5 trang 173

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021