Giải câu 3 bài phân số thập phân

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 8 - sgk Toán lớp 5

Phân số nào dưới đây là phân số thập phân:

Giải câu 3 bài phân số thập phân

Bài làm:

Các con lưu ý: Những phân số thập phân là phân số có mẫu số là 10, 100, 1000 hay 1000000...

Vì vậy, những số nào có mẫu số là những chữ số kể trên thì đó là phân số thập phân.

Giải câu 3 bài phân số thập phân

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021