Giải câu 4 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 175

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 175 sgk toán lớp 5

Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

Bài làm:

Ô tô chở hàng đi từ A lúc 6 giờ, ô tô du lịch đi từ A lúc 8 giờ.

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:

8 giờ - 6 giờ = 2 giờ.

Ô tô chở hàng đi với v = 45km/giờ.

Quãng đường ô tô chở hàng đi trong 2 giờ là:

45 x 2 = 90 (km)

vô tô chở hàng = 45km/giờ ; vô tô du lịch = 60km/giờ

Sau mỗi giờ ô tô du lịch đến gần ô tô chở hàng là:

60 - 45 = 15 (km)

Ô tô chở hàng đi trước 90km, mà mỗi giờ ô tô du lịch gần ô tô chở hàng thêm 15km.

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là:

90 : 15 = 6 (giờ)

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc:

8 giờ + 6 giờ = 14 (giờ)

Đáp số: 14 giờ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021