Giải bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 169

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố cách tính: diện tích các hình như hình chữ nhật, hình tam giác, cách tính diện tích và thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 169 sgk toán lớp 5

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 160m, chiều rộng 30m. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m2 thu được 15kg rau. Hỏi trêm cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 169 sgk toán lớp 5

Đáy của một hình hộp chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng 40cm. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó, biết diện tích xung quanh của hộp là 6000cm2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 170 sgk toán lớp 5

ột mảnh đất được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 (xem hình vẽ). Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 169

=> Xem hướng dẫn giải


  • 29 lượt xem
Chủ đề liên quan