Giải câu 3 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 170

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 170 sgk toán lớp 5

ột mảnh đất được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 (xem hình vẽ). Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 169

Bài làm:

Bản đồ có tỉ lệ 1 : 1000 nên thực tế:

Độ dài các cạnh gấp 1000 lần trên bản đồ:

AB = 5000cm = 50m

BC = AE= 2500cm = 25m

CD = 3000cm = 30m

DE = 4000cm = 40m

Chu vi mảnh đất ABCDE là:

AB + BC + CD + DE + EA = 50 + 25 + 30 + 40 + 25 = 170 (m)

SABCDE = SABCD + SCDE

Diện tích hình chữ nhật ABCE là:

50 x 25 = 1250 (m2)

Diện tích tam giác CDE là:

40 x 30 : 2 = 600 (m2)

Diện tích mảnh đất ABCDE là:

1250 + 600 = 1850 (m2)

Đáp số : 1850m2

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021