Giải câu 2 bài phân số thập phân

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 8 - sgk Toán lớp 5

Viết các phân số thập phân:

Bảy phần mười; hai mươi phần trăm; bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn; một phần triệu.

Bài làm:

Để xác định được phân số. Các con chỉ cần nhớ lấy từ "phần" làm ranh giới.

Số đọc trước từ phần là tử số

Số đọc sau từ phần là mẫu số.

Ví dụ: Bảy phần mười thì ta có: 7 là tử số; 10 là mẫu số.

Tương tự với cách làm như vậy, ta có kết quả:

Giải câu 2 bài phân số thập phân

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021