Giải câu 3 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 32 - sgk toán lớp 5

Diện tích một khu nghỉ mát là 5ha, trong đó có diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông ?

Bài làm:

Bài giải:

Ta đổi: 5ha = 50 000m2

Diên tích hồ nước có số mét vuông là :

50 000 X = 15 000 (m2)

Đáp sô': 15 000m2.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021