Giải câu 2 bài : Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình sgk Toán 5 trang 167

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 167 sgk toán lớp 5

Hình bên là một mảnh đất hình thang được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000. Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông.

Giải bài : Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình - sgk Toán 5 trang 166

Bài làm:

Bản đồ được vẽ tỉ lệ 1 : 1000 nên độ dài thực tế mảnh đất gấp 1000 lần khi đo trên bản đồ.

Độ dài đáy lớn của mảnh đất hình thang là:

5 x 1000 = 5000 (cm)

100cm = 1m nên 5000cm = 50m

Độ dài đáy bé của mảnh đất hình thang là :

3 x 1000 = 3000 (cm)

100cm = 1m nên 3000cm = 30m

Độ dài chiều cao của mảnh đất hình thang là:

2 x 1000 = 2000 (cm)

100cm = 1m nên 2000cm = 20m.

Mảnh đất là hình thang nên ta áp dụng công thức tính diện tích hình thang:

S =

Diện tích của mản đất hình thang là:

= 800 ( m2)

Đáp số: 800 m2

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021