Giải câu 4 bài luyện tập sgk toán 5 trang 72

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 72 sgk toán lớp 5

Tìm số dư của phép chia 218 : 3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Bài làm:

Ta đặt tính để thực hiện phép tính:

Giải bài Luyện tập - sgk toán 5 trang 72

Dòng từ chữ số 8 ở hàng đơn vị của số bị chia xuống ta thấy số dư 33 chính là 0,033.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021