Giải câu 2 bài luyện tập sgk toán 5 trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 77 sgk toán lớp 5

Một người bán 120kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Bài làm:

Bài giải:

Người đó bán được số ki lô gam gạo nếp là:

120 x 35 : 100 = 42(kg)

Đáp số: 42 kg

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021