Giải câu 3 bài giải toán về tỉ số phần trăm (Tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 77 sgk toán lớp 5

Một xưởng may đã dùng hết 345m vải để may quần áo, trong đó có số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo đó là bao nhiêu mét?

Bài làm:

Bài giải:

Số m vải đã sử dụng may quần là:

345 x 40 : 100 = 138 (mét vải)

Vậy, số vải còn lại để may áo là:

345 - 138 = 207 (mét vải)

Đáp số: 207 mét vải

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021