Giải câu 3 bài: Mét khối sgk Toán 5 trang 118

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 118 sgk toán lớp 5

Người ta làm một cái hộp dạng hình chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dm3 để đầy cái hộp đó.

Giải bài: Mét khối - sgk Toán 5 trang 117

Bài làm:

Do hình hộp chữ nhật đó có chiều cao 2dm nên ta xếp được 2 lớp hình lập phương 1dm3

  • Vậy một lớp số hình lập phương 1dm3 xếp được là:

5 x 3 = 15 (hình)

  • Vậy số hình lập phương 1dm3 xếp đầy hộp là:

15 x 2 = 30 (hình)

Đáp số: 30 hình.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021