Giải câu 3 bài: Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 123

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 123 sgk toán lớp 5

Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có các kích thước như hình bên, người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 4cm. Tính thể tích phần gỗ còn lại.

Giải bài: Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 123

Bài làm:

Ta thấy, phần thể tích của khối gỗ còn lại chính bằng thể tích của khối gỗ ban đầu trừ đi thể tích khối gỗ đã bị cắt.

  • Thể tích khối gỗ lúc đầu là:

V = a x b x c = 9 x 6 x 5 = 54 x 5 = 270 (cm3)

  • Thể tích phần cắt đi là:

V = a x a x a = 4 x 4 x 4= 64 (cm3)

  • Vậy hể tích phần gỗ còn lại là:

270 – 64 = 206 (cm3)

Đáp số: 206cm3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021