Giải bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 100

  • 1 Đánh giá

Bài luyện tập chung dưới đây sẽ giúp các con luyện tập về các bài toán có trong đời sống thường ngày. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 100 sgk toán lớp 5

Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây.

Giải câu 1 bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 100

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 100 sgk toán lớp 5

Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Giải câu 2 bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 100

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 100 sgk toán lớp 5

Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa đường tròn (xem hình vẽ).

Tính diện tích hình đó.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 100

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 100 sgk toán lớp 5

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 100

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Diện tích phần đã tô màu của hình vuông ABCD là:

A 13,76cm2

B. 114,24cm2

C. 50,24cm2

D. 136, 96cm2

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021