Giải bài phân số thập phân

  • 1 Đánh giá

Phân số là dạng toán quá quen thuộc với các con. Vậy phân số thập phân các con đã nghe nhắc đến bao giờ hay chưa? Và nó là dạng như thế nào? Hôm nay, chúng ta sẽ học bài "phân số thập phân". Các con chú ý xem ví dụ và thầy cô hướng dẫn giải bài để làm bài tập tốt hơn nhé.

A. Ví dụ mẫu

sgk Toán lớp 5

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 8 - sgk Toán lớp 5

Đọc các phân số thập phân:

Giải bài phân số thập phân

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 8 - sgk Toán lớp 5

Viết các phân số thập phân:

Bảy phần mười; hai mươi phần trăm; bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn; một phần triệu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 8 - sgk Toán lớp 5

Phân số nào dưới đây là phân số thập phân:

Giải câu 3 bài phân số thập phân

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 8 - sgk Toán lớp 5

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải câu 4 bài phân số thập phân

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan