Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 112

  • 1 Đánh giá

Để luyện tập các bài tập tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 112 sgk toán lớp 5

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m 5cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 112 sgk toán lớp 5

Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp được một hình lập phương ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 112 sgk toán lớp 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải câu 3 bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 112

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

b) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

c) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

d) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 35 lượt xem
Chủ đề liên quan