Giải bài luyện tập sgk toán 5 trang 24, 25

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ đến vời bài luyện tập. Các con xem thầy cô hướng dẫn làm bài để hiểu bài nhanh hơn nhé. Nếu đoạn nào các con chưa hiểu có thể comment lại để thầy cô hướng dẫn giải cụ thể hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 24 - sgk toán lớp 5

Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn. Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giấy vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 24 - sgk toán lớp 5

Một con chim sâu cân nặng 60g. Một con đà điểu cân nặng 120kg. Hỏi con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 24 - sgk toán lớp 5

Hình bên tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông CEMN. Tính diện tích hình đó.

Giải câu 3 bài: Luyện tập - Toán 5 trang 24, 25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 25 - sgk toán lớp 5

Hãy vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng có các kích thước khác với kích thước của hình chữ nhật ABCD.

Giải câu 4 bài: Luyện tập - Toán 5 trang 24, 25

=> Xem hướng dẫn giải


  • 20 lượt xem
Chủ đề liên quan