Giải câu 4 bài Luyện tập Toán 5 trang 24, 25

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 25 - sgk toán lớp 5

Hãy vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng có các kích thước khác với kích thước của hình chữ nhật ABCD.

Giải câu 4 bài: Luyện tập - Toán 5 trang 24, 25

Bài làm:

Hình chữ nhật ABCD gồm :
4 x 3 = 12 (ô vuông)
Viết 12 thành tích của hai số (khác 4 và 3):
12 = 6 x 2
Vậy ta có thể vẽ hình chữ nhật MNHG có cạnh dài bằng 6 cạnh ô vuông và cạnh ngắn bằng 2 cạnh ô vuông.

Giải câu 4 bài: Luyện tập - Toán 5 trang 24, 25

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021