Giải câu 3 bài Khái niệm số thập phân Toán 5 trang 35

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 35 sgk toán lớp 5

Viết số thập phân và số thập phân thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu):

Giải câu 3 bài Khái niệm số thập phân - Toán 5 trang 35

Bài làm:

Giải câu 3 bài Khái niệm số thập phân - Toán 5 trang 35

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021