Giải câu 2 bài: Nhân số đo thời gian với một số sgk Toán 5 trang 135

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 135 sgk toán lớp 5

Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi bé Lan ngồi trên đu quay bao nhiêu lâu ?

Bài làm:

Một chiếu đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây, mà bé ngồi 3 vòng. Vậy ta cần thực hiện phép nhân giữa 1 phút 25 giây

Thực hiện ra nháp:

Giải bài: Nhân số đo thời gian với một số - sgk Toán 5 trang 135

Ta thấy 75 giây = 1 phút 15 giây nên 3 phút 75 giây = 4 phút 15 giây

Bài giải

Thời gian bé Lan ngồi trên đu quay là:

1 phút 25 giây x 3 = 4 phút 15 giây.

Đáp số: 4 phút 15 giây.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021