Giải câu 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 145

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 145 sgk toán lớp 5

Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Ca nô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Bài làm:

Ca nô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút nên thời gian ca nô đi là hiệu của 11 giờ 15 phút và 7 giờ 30 phút.

Thời gian ca nô đi từ A đến B là:

11 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 10 giờ 75 phút - 7 giờ 30 phút = 3 giờ 45 phút

Do vận tốc của ca nô được tính theo đơn vị km/giờ nên ta cần đổi đơn vị thời gian về giờ.

Đổi: 3 giờ 45 phút = giờ = 3,75 giờ

Quãng đường AB dài số ki-lô-mét là:

s= v . t = 12 x 3,75 = 45 (km).

Đáp số: 45km.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021