Giải câu 2 bài Ôn tập: So sánh hai phân số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Sgk toán lớp 5 - Trang 7

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a)

b)

Bài làm:

Bản chất của bài tập này là thực hiện quy đồng mẫu số của 3 phân số.

a. Với 3 phân số thì chúng có MSC là 18. Do đó

;

;

nên thứ tự từ bé đến lớn của 3 phân số là:

b. Với 3 phân số thì chúng có MSC là 8. Do đó

;

;

nên thứ tự từ bé đến lớn của 3 phân số là: \(\frac{1}{2}; \frac{5}{8};\frac{3}{4}\)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021