Giải bài tập 2 trang 126 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 126 - Toán tiếng Anh 5:

Which of the following objects has a spherical shape?

Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu ?
Giải bài : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu - sgk Toán 5 trang 125

Bài làm:

Spheres is the shape like a ball or the Earth.
Hình cầu là hình giống như quả bóng đá, hay Trái Đất.

5 things: A table tennis ball, a tea box, a marble, a chicken egg, a bicycle wheel, we can see:
Trong 5 vật: quả bóng bàn, hộp chè, viên bi, quả trứng gà, bánh xe đạp ta thấy:

  • A table tennis ball, a marble are spheres.
    Quả bóng bàn, viên bi có dạng hình cầu.
  • A tea box is a cylinder, a bicycle is a circle, a chicken egg is not a sphere.
    Hộp chè là hình trụ, bánh xe đạp là hình tròn, còn quả trứng gà tuy gần giống hình cầu nhưng quả trứng gà không tròn nên không phải là hình cầu.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021