Giải câu 2 bài Luyện tập Toán 5 trang 43

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 43 - sgk toán lớp 5

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

5,7; 6,02; 4,23; 4,32; 5,3.

Bài làm:

4,23 < 4,32 < 5,3 < 5,7 < 6,02.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021