Giải câu 3 bài hình thang

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 92 skg toán lớp 5

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang:

Giải bài Hình thang

Bài làm:

Ta vẽ như sau:

Giải bài Hình thang

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021