Giải câu 4 bài : Luyện tập (tiếp) sgk Toán 5 trang 165

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 165 sgk toán lớp 5

Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa ?

Bài làm:

Tóm tắt:

5A đã trồng 180 cây.

Số cây đã trồng : 45%

Lớp 5A cần trồng ? cây nữa.

Bài giải:

Số cây lớp 5A đã trồng được là:

180 x 45 : 100 = 8100 : 100 = 81 (cây)

Lớp 5A cần phải trồng số cây nữ theo dự định là:

180 - 81 = 99 (cây)

Đáp số: 99 cây.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021