Giải câu 1 bài : Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian sgk Toán 5 trang 165

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 165 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút

14 giờ 26 phút - 5 giờ 42 phút

b) 5,4 giờ + 11,2 giờ

20,4 giờ - 12, 8 giờ

Bài làm:

a)

iải bài : Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 165

b)

iải bài : Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 165

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021